Naše společnost byla založena 8.6.1993, kdy následně 13.11.1996 došlo k převodu obchodního podílu a společnost od té doby pracuje ve stejném personálním složení. Společnost se od počátku zabývá zejména :

  • finančním leasingem - zejména kancelářské a výpočetní techniky, vybavení obchodů a kanceláří, chladící technikou, vybavením bytů, dodávky a realizace klimatizací, vzduchotechniky, zdravotnické a medicínské techniky, automobilů, atd.
  • ekonomickým poradenstvím - zpracování žádostí o úvěr, poskytováním porad ve věci podnikání
  • vedením účetnictví a daňové evidence - zpracování jednoduchého a podvojného účetnictví, včetně zpracování mezd, zastupování na úřadech
  • tvorbou software a zpracováním dat - zejména zpracování databázových systémů, skladových systém

V souvislosti se zákonem č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru, požádala společnost dne 1.3.2017 Českou národní banku o udělení licence k poskytování spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby. Společnost je oprávněna tyto služby poskytovat. Licence k poskytování byla udělena ČNB dne 24.5.2018.

Společnost pracuje od roku 1996 v prakticky nezměněném personálním složení, kdy jednateli společnosti jsou :

  • Ing. Vladimír Hypský
  • Josef Hypský

V souvislosti se zákonem č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, společnost zřídila dozorčí radu, kterou tvoří

  • MVDr. Vilma Hypská